Gårdlaug

Gårdlauget

Ifølge deklaration lyst på ejendommene der omkranser gården, er et fælles gårdlaug etableret. Der er 5 medlemmer i gårdlauget, alle medlemmer er andelsboligforeninger. 

Gårdlaugets formål er i fællesskab at sørge for vedligeholdelse og renholdelse af gården, samt renholdelse af fortove der omkranser ejendommene, herunder:

  • Renovation
  • Storskrald
  • Beplantning i gården
  • Fejning og snerydning i gården
  • Fejning og snerydning på fortovene

Gården har et ordensreglement som alle foreningerne følger som ses nedenfor:


Foreningen er repræsentant i gårdlauget ved C Lumholdt