Miljø og forbrug

Energimærkning

Seneste energimærkning kan findes her: 

Aflæsning af forbrugsmålere

Husk at aflæse målere når en andel til- eller fraflyttes. Vi anbefaler at køber og sælger aflæser målerne sammen.

El-måler og gasmåler

Afregning af forbrug sker direkte til Københavns Energi, og aflæsninger skal derfor også sendes direkte til Københavns Energi. 
Oplys følgende: målernumre, aflæsninger, adresse, overdragelsesdato samt navn på køber og sælger.

Københavns Energi
Ørestads Boulevard 35 
2300 København S       Eller via internet indberetning.

Vand- og radiatormålere

Afregning af forbrug sker via forbrugsregnskab udarbejdet af Brunata, og aflæsninger skal derfor sendes direkte til Brunata.
Oplys følgende: målernumre, aflæsninger, adresse, overdragelsesdato samt navn på køber og sælger.
Der skal desuden henvises til anlæg nr. 76330.

For vandmålere angives aflæst antal m3 med 3 decimaler.
For radiatormålere angives målernr., skala og forbrug indeværende år (bemærk årsskifte 30/6).

Brunata A/S
Vibevej 26
2400 København NV       Eller via e-mail til Brunata

Beskrivelse af forbrugsregnskaber – Varme- og vandregnskaber

Regnskabsperioden for forbrugsregnskaberne løber fra 1. juli til 30. juni hvert år og dækker derved en hel fyrringssæson. Beboerne betaler forud via månedlige à conto bidrag for det forventede forbrug. Varme- og vandregnskaberne skal balancere uden at påvirke foreningens øvrige drift. Forbruget opgøres derfor pr lejlighed pr 30/6 og der opkræves eller tilbagebetales efterfølgende i forhold til de, i løbet af året, betalte à conto beløb. Ejendomsadministrationen foretager hvert år kun en regulering af á conto beløbet såfremt indbetalingen er utilstrækkelig.

Oftest stillede spørgsmå

Hvilke former for udgifter fordeles i forbrugsregnskaberne?

Følgende udgifter er omfattet af forbrugsregnskaberne:

  • Totalt fjernvarmeforbrug i kr.
  • Totalt elforbrug i varmekælderen i kr. (fælles elforbrug i opgange mv. indgår ikke, men indgår i stedet i driften i årsrapporten).
  • Totalt vandforbrug i kr.
  • Udgifter til reparation og vedligeholdelse af varme- og vandsystemet.
  • Udgifter til administration – regnskabsudarbejdelse og energiledelsesordning (ELO).

Hvordan fordeles energiforbruget på radiatorvarme og på opvarmning af forbrugsvand og hvilke udgifter indgår i fordelingen?
Energiforbruget til opvarmning af radiatorer og varmt forbrugsvand omfatter både forbruget af fjernvarmeenergi og forbruget af el. Det er således den samlede udgift til el og fjernvarmeenergi, der fordeles. Fjernvarmeenergien afmåles på en hovedmåler, der angiver foreningens totale forbrug og på en bimåler, der angiver energiforbruget til opvarmning af varmt forbrugsvand. Forholdet imellem hoved- og bimåler er bestemmende for fordelingen af udgifterne til radiatorvarme og udgifterne til opvarmning af varmt forbrugsvand. 

Hvordan fordeles vandforbruget på varmt og koldt vand og hvilke udgifter indgår i fordelingen?
Det totale vandforbrug afmåles på en hovedmåler og vandforbruget til varmt forbrugsvand afmåles på en bimåler. Forholdet imellem hoved- og bimåler er bestemmende for fordelingen af udgifterne til vandforbrug. Der er kun tale om det fysiske vandforbrug, og ikke opvarmningen af det varme vand. 

Hvordan fordeles de faste omkostninger og hvilke udgifter indgår i fordelingen?
De faste udgifter omfatter administration, reparation og vedligeholdelse. Udgifterne deles ligeligt på de 60 lejligheder.

Hvordan fordeles udgifterne til radiatorvarme på variable og faste andele?
80% af udgifterne fordeles på baggrund af de i lejlighederne aflæste radiatorforbrugsenheder (variable andele). 20% af udgifterne betegnes som rørtab og fordeles på baggrund af lejlighedernes m2 (faste andele). Stuelejlighederne er yderligt placeret uden isolering hvorfor m2 for disse reduceres med 15%.

Hvordan fordeles udgifterne til varmt forbrugsvand på variable og faste andele?
80% af udgifterne fordeles på baggrund af de i lejlighederne aflæste varmtvandsmålerenheder (variable andele). 20% af udgifterne betegnes som rørtab og fordeles på baggrund af lejlighedernes haneandele (faste andele).

Hvad er haneandele?
For den enkelte lejlighed optælles et antal haneandele. Køkken tæller 3, bruser tæller 2, håndvask i badeværelse tæller 1 og badekar med bruser tæller 3. Den enkelte lejligheds haneandele sættes i forhold til det samlede antal haneandele og er bestemmende for lejlighedens andel af rørtab på varmt forbrugsvand.

Hvordan skal jeg forholde mig vedr. måleraflæsning ved køb eller salg af andel i løbet af året?

Se ovenfor