Nøgler & Navneskilte

 Hovednøgle og navneskilt til dørtelefon


Navneskilt til dørtelefon

Det er beboernes forpligtelse at sørge for korrekt navneskilt på dørtelefonen. Der må ikke anvendes klistermærker eller fastgøres sedler med tape. 

Kontakt Sesam Låse Service med følgende oplysninger:

  • Skriv at du er beboer i AB Vennemindevej 18 m.fl., og at skiltet skal fremstilles efter foreningens standard.
  • Angiv det/de ønskede navn/navne på skiltet.
  • Informer dem om at du ønsker navnet skrevet i skiltets fulde højde (henvis til “kundemappen”).
  • Angiv hvortil skilt og regning skal sendes. Andelshaver skal selv betale; regningen må ikke sendes til foreningen.

Navneskiltet monteres i dørtelefonen ved at løsne det gamle skilt med en meget lille skruetrækker, herefter kan det nye skilt indsættes.


Hovednøgle

Hovednøglerne er systemnøgler og bestilling kræver derfor en fuldmagt fra bestyrelsen.


Lejlighedsnøgle

Ekstra nøgler til lejlighedsdørene kan rekvireres for egen regning hos Can Service. 
Se mere på http://www.canservice.dk/.


Prints af labels til postkasser

Hvis du har ændringer saa brug dette dokument til at aendre. Print selv og indsaet i egen postkasse