Vedligeholdelse

Foreningens seneste vedligeholdelsesplan kan findes her:

Vedligeholdelsespligt


Andelshavernes vedligeholdelsespligt fremgår af vedtægternes § 10. Istandsættelse og vedligeholdelse af den enkelte lejlighed påhviler som udgangspunkt den enkelte andelshaver. I skemaet er oplistet afgrænsningen til foreningens vedligeholdelse.

 Foreningens vedligeholdelseAndelshavers vedligeholdelse
Faldstammer og afløb i køkken og badeværelseLodrette rør inkl. T-stykkeForgrening, afløb og vandlås mv.
GulveI fællesarealeI lejlighederne
Døre – for og bagdøre i lejlighederUdvendig vedligeholdelseLås og indvendig vedligeholdelse
DørtelefonFunktionalitet udenfor lejlighedenFunktionalitet i lejligheden samt navneskilt
VinduerUdvendig vedligeholdelseIndvendig vedligeholdelse
VandforsyningLodrette rør inkl. T-stykkeForgrening, afløb, vandlås,håndvask, toilet, lukkehaner, amaturer og målere mv.
VarmeLodrette rør inkl. T-stykkeForgrening, radiator og termostater
ElHovedkabling til lejlighedernes målerskabeMåler, relæ og kabelføring i lejlighed