Projekter

Istandsættelse og vedligeholdelseFremtidige projekter: 

ProjektProjekteringsårUdgift
Udskiftning af lejlighedsdøre     


Gennemførte projekter:

ProjektProjektår
Udskiftning til LED belysning i opgange samt baggård2013 / 2014
Etablering af altaner2011 / 2012
Udskiftning af hoveddøre2011 / 2012
Renovering af kælderskakt ved cykkelkælder2008 / 2009
Renovering af køkkentrappeskakter2008 / 2009
Renovering af facade, maling af vinduer, sætningsrævner og diverse murearbejde2007
Montering af automatiske udluftere på alle radiatorer i 4. sals lejligheder.2004 / 2005
Udskiftning af stofledninger og gamle muffer i klemkasser af træ i alle lejligheder (start marts 2004 – slut marts 2005)2004 / 2005
  
Pudsreparation kælderlofter.2003 / 2004
Reparation og maling af kældervinduer. Maling af hoveddøre.2003 / 2004
Isolering i etageadskillelse mod kælder.2003 / 2004
Efterisolering af nyt varmesystem, samt udbedring af rust på gamle strenge.2003 / 2004
Lakering af gelændere på fortrapper.2003 / 2004
  
Opsætning af pulverslukkere på alle fortrapper og i 3 kældre.2002 / 2003
Montering af elektroniske varmemålere på alle radiatorer.2002 / 2003
Toiletfaldstammer på badeværelserne og nedtagelse af gamle vandrør.2002 / 2003
Nye (flere) havemøbler.2002 / 2003
Rensning af luftkanaler2002 / 2003
Lyslederkabling i kældre frem til switch i nr. 26, og samling af switch 1 og 2 under nr. 26.2002 / 2003
Nye brevsprækker2002 / 2003
Stopklodser på bagdøre2002 / 2003
Nedtagelse af gl. fjernvarmedamp-baseret varmeanlæg, ophævelse af varmelaug med AB Hesseløgade og opbygning af nyt fjernvarmevand-baseret varmeanlæg.2002 / 2003
  
Udskiftning og omlægning af hovedledninger til varmt og koldt forbrugsvand i kældre.2002 
Opsætning af lys på lofterne, samt udskiftning af alle kablinger til lys i opgange. Opsætning af 10 års røgalarmer.2002 
Opsætning af lys og omlægning af fælles El installationer i kældre.2002 
Etablering af Lyslederkabler i alle lejligheder samt netværk opkoblet med naboejendommen og internet.2002 
Opgradering og udskiftning af El forsyning fra Københavns Energi. Etablering af nye fælles hoved- og målertavler. Samling af alt fælles elforbrug i el-tavler pr. opgang.2002
Forsyning af 400 volt til alle lejligheder. Udskiftning af målertavler og gruppetavler med HPFI relæ (Højfølsom fejlstrømsafbryder).2002
  
Isolering mod loftet.2001
Vandmålere.2001
Oprydning på fællesarealer – loft og kælder.2001
Opslagstavler.2001
Hul i taget.2001
Udskiftning af defekt rist mod gaden.2001
  
Udskiftning af dørtelefoner.2000
Udskiftning af hovedledninger på varmerør samt isolering.2000
Opsætning af røgalarmer på hver anden etage i trappeopgangene.2000
Udskiftning af hovedledninger på koldt og varmt forbrugsvand, samt isolering.2000
  
Reparation af nedløbsrør og tagsten på brandsmur efter stormskade.1999
Isolering af kedler, ventiler og rørføring i varmekælderen.1999
  
Opsætning af flow con strengreguleringsventiler på alle strenge til varme, samt isolering.1988
  
Udskiftning af køkkenfaldstammer1997
Istandsættelse af døre mod gaden.1997
Udskiftning af døre mod gården.1997
Istandsættelse af hovedtrapper. Maling af lofter, vægge og træværk.1997
Istandsættelse af bitrapper. Maling af lofter, vægge, træværk og trappetrin. Udskiftning af kældertrapper fra træ til beton.1997
  
Udskiftning af vinduer.1994
Udskiftning af tagbeklædning og tilhørende inddækninger .1994