Velkommen til andelsforeningens hjemmeside

Bemærk: Foreningen benytter ikke venteliste.

Husk at kontakte administrator inden du evt. kontakter bestyrelsen.

Kommende arbejdsdag
Juni 2022

Kommende generalforsamling
Oktober 2022

Vigtigt

Indskærpelse fra bestyrelsen: Det indskærpes på det kraftigste, at I alle passer på med ild på altanerne – husk KUN gasgrill og sluk levende lys, når I ikke er på altanen. Cigaretter og skodder må ingen omstændigheder smides ud fra altaner eller vinduer.  Se ordendensreglement for gården her.

Fremleje af andelslejlighed

Ved ønske om fremleje, skal ansøgning (beskrevet / begrundet jf. vedtægternes § 11), afleveres hos formanden. Godkendes fremlejen på næstfølgende bestyrelsesmøde, skal udlejer og lejer udfylde en fremlejeattest (se nedenfor) som afleveres sammen med en kopi af lejekontrakten. – Sager der ønskes behandlet af bestyrelsen kan sendes pr. e-mail til bestyrelsen.